logo-gora Indymedia to sieć zwykłych ludzi, aktywistów i organizacji
zajmujących się tworzeniem niezależnych mediów.
Naszym wspólnym celem jest dostarczanie informacji
o ważnych zjawiskach społecznych i politycznych
w sposób całkowicie oddolny i niekomercyjny.
logo-dol


Wątki tematyczne:
Inne centra:

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
korea
manila
qc

Europe
abruzzo
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
imc-london
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
saint-petersburg
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
torun
toscana
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela
venezuela

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

serwis obsługiwany jest przez program Mir
[W-wa] Akcja solidarnościowa z Ungdomshuset
CIA 03-03-2007 09:21
Wczoraj w Warszawie odbyła się pikieta pod Ambasadą Danii w sprawie represji wobec centrum Ungdomshuset. W pikiecie uczestniczyło ok. 25 osób.
Pikietujący odczytali oświadczenie, którego treść prezentujemy niżej, oraz skandowali hasło "Ungdomshuset blir!" (po duńsku: "Ungdomshuset zostaje!"). Ambasador odmówił wpuszczenia przedstawiciela demonstrujących, jednak pracownicy ambasady przyjęli pismo protestacyjne.

OŚWIADCZENIE

„Źle się dzieje w państwie duńskim!”

Dnia 1 marca 2007 ok. godz. 7:00 policja wkroczyła na teren centrum kulturalnego “Ungdomshuset” przy ulicy Jagtvej 69 w Kopenhadze. Z budynku zostały eksmitowane wszystkie osoby tam przebywające, a następnie zostały one aresztowane. Zatrzymywane są kolejne osoby próbujące bronić budynku.

Przy ul. Jagtvej 69 od ponad 10 lat znajduje się centrum kulturalne "Ungdomshuset". Władze miasta postanowiły sprzedać budynek prawicowej sekcie Faderhuset, która zamierza go zburzyć i przygotować grunt na sprzedaż – nieruchomość znajduje się w bardzo dogodnym miejscu, gdzie cena działki może osiągać wysoką cenę. Pozwolono na to, mimo że budynek "Ungdomshuset" ma wysoką wartość historyczną i architektoniczną. Dotychczasowi użytkownicy prowadzili tam bogatą działalność kulturalną. W Ungdomshuset odbywał się m.in. corocznie festiwal K-Town, jedno z większych wydarzeń kultury alternatywnej w całej Europie, z którego użytkownicy budynku nie czerpali żadnych korzyści finansowych; ponadto, miały tam miejsce koncerty, wystawy, wykłady, odbywały się próby rozmaitych zespołów muzycznych, prowadzone były rozmaite warsztaty i mieściły się różne pracownie, m.in. sitodruku.

Nabywca budynku – Faderhuset - widzi w nieruchomości jedynie sposób na szybkie zarobienie pieniędzy i zmierza jawnie do zamknięcia i zniszczenia centrum kultury niezależnej jakim jest "Ungdomshuset". W styczniu została wydana decyzja o wyburzeniu budynku przy Jagtvej 69, co jednoznacznie wskazuje na to, że dla Faderhuset liczą się tylko na pieniądze.

Wcześniej, Fundacja Jagtvej 69 przy Ungdomshuset zebrała sumę około 15 milionów koron duńskich tj. ok. 2 milionów Euro i była gotowa odkupić budynek od Faderhuset. Władze miasta Kopenhaga, które było negocjatorem w tej sprawie nie dołożyły żadnych starań, by załagodzić sytuację. Zaproponowali jednak fundacji Jagtvej 69 kupno innego budynku za tę sumę. Była ta propozycja absurdalna, gdyż jedynym budynkiem, który fundacja była w stanie kupić był budynek przy ulicy Jagtvej 69. Zażądano oddania fundacji ZA DARMO budynku o takich samych lub większych rozmiarach jak Ungdomshuset, tak, jak miało to miejsce 20 lat temu. Miasto nie przystało na te propozycję, zostawiając grupę kilkuset ludzi zaangażowanych w działalność Ungdomshuset bez żadnego miejsca do prowadzenia dalszej działalności.

ŻĄDAMY:

- Uwolnienia WSZYSTKICH zatrzymanych, zarówno tych, którzy bronili budynku od wewnątrz jak i od zewnątrz oraz nie stawiania im żadnych zarzutów, ponieważ bronili oni swojego domu, miejsca, w które włożyli 20 lat ciężkiej pracy. Działania policji uznajemy za nielegalne.

- Udostępnienia ZA DARMO przez władze miasta Kopenhaga budynku zastępczego na dalszą działalność Ungdomshuset o rozmiarze równym lub większym od budynku przy Jagtvej 69.
Jeśli nasze żądania nie zostaną spełnione, jesteśmy gotowi protestować wszelkimi dostępnymi metodami, dopóki nie umożliwi się ponownej działalności Ungdomshuset.

Federacja Anarchistyczna – Praga, Federacja Anarchistyczna FA-WGA, Solidarność Anarchistyczna, Anarchistyczny Czarny Krzyż - Warszawa
Uzupełnienia i sprostowania:
Wszystkie teksty zawarte na witrynie polskich Indymediów mogą być przedrukowywane w celach niekomercyjnych (za podaniem źródła), chyba że autor zastrzegł sobie prawa autorskie. Wyrażone w nich opinie należą wyłącznie do ich autorów i zespół Indymediów nie ponosi za nie odpowiedzialnosci. Zasady pracy redakcji IMC opisane są w polityce redakcyjnej.