logo-gora Indymedia to sieć zwykłych ludzi, aktywistów i organizacji
zajmujących się tworzeniem niezależnych mediów.
Naszym wspólnym celem jest dostarczanie informacji
o ważnych zjawiskach społecznych i politycznych
w sposób całkowicie oddolny i niekomercyjny.
logo-dol


Wątki tematyczne:
Inne centra:

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
korea
manila
qc

Europe
abruzzo
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
imc-london
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
saint-petersburg
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
torun
toscana
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela
venezuela

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

serwis obsługiwany jest przez program Mir
(pl) strefy WEFa - (en) (fr) WEF zones
mapa : http://www.wa29.org 10-03-2004 02:52
(pl) Strefy dla WEFa - różne wersji
(en) WEF zones - different versions
(fr) zones pour le WEF - versions diverses

ewentualne strefy - possible zones ewentualne strefy - possible zones

(pl)
Są rozmaity wersji strefów - chyba autorytety jeszcze nie decydowali.

Oprócz II/I/0 (Newsweek) = I/0/- (Rzeczp), różnicy w Rzeczpospolity są pokazywane
jak: --ulica--

Newsweek 11.03.2004

Strefa II (Solidarności, Towarowa, Jerozolimskie, Krakowskie Przedmieście)
- na strefy II nie będzie można wjeżdżać samochodami. Wyjątek
uczyniono tylko dla stałych mieszkańców.

Strefa I (Świętokrzyska, Jana Pawla II, Jerozolimskie, Marszałkowska)
- otoczenie Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) zostanie wyłączone nie tylko z
ruchu kołowego, ale i pieszego. Wszystkie auta muszą być usunięte z
parkingów, a Dworzec Centralny będzie zamknięty.

Strefa 0 (PKiN + hotely Marriott, Intercontinental, Holiday Inn,
Novotel-Forum)


Rzeczpospolita 05.03.2004
 http://pl.indymedia.org/pl/2004/03/4231.shtml

Strefa I (Solidarności, Towarowa, --Koszykowa, Piękna-- , --Wisła--)
- na strefy II nie będzie można wjeżdżać samochodami. Wyjątek
uczyniono tylko dla stałych mieszkańców.

Strefa 0 (Świętokrzyska, --Emilii Plater--, Jerozolimskie, Marszałkowska)
- otoczenie Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) zostanie wyłączone nie tylko z
ruchu kołowego, ale i pieszego. Wszystkie auta muszą być usunięte z
parkingów, a Dworzec Centralny będzie zamknięty.


(en)
Different newspapers (Newsweek and Rzeczpospolita) give different
versions of exclusion zones, but the differences are not that important.

Newsweek 11.03.2004

Rzeczpospolita 05.03.2004
 http://pl.indymedia.org/pl/2004/03/4231.shtml

The good thing is that the police will close down car traffic in
most of central Warsaw :) - only residents may use their cars in
zone one (Rzeczpospolita) = zone two (Newsweek) - temporary ecological
zone thanks to the paranoid authorities :)

Even the main train station (biggest in Poland) will be closed
(according to these reports) and bus and tram services will be
completely disrupted.

Zone zero (Newsweek)
- Palace of Science itself and Culture + 5-star hotels like Marriott
- completely forbidden unless you have a special ID card

Zone zero (Rzeczp) = Zone one (Newsweek)
- parking area around the Palace of Science and Culture
- completely forbidden for both cars and people walking on foot for
the duration of the summit.

Zone one (Rzeczp) = Zone two (Newsweek)
- from the river (Rzeczp) or from Krakowskie Przedmieście (Newsweek),
along Solidarności, Towarowa, and down to Koszykowa, Piękna and
Górnośląska streets (Rzeczp) or only down to Jerozolimskie (Newsweek)
and back to the river or Krak Przedm.
- forbidden to cars during the time when the meetings are happening,
open to people on foot "without any obstructions/hindrances". (Believe
this if you believe in Santa Claus and the tooth fairy.)


(fr)
Des journaux différents (Newsweek et Rzeczpospolita) donnent des
versions légèrement divergentes des zones d'exclusion.

Newsweek 11.03.2004

Rzeczpospolita 05.03.2004
 http://pl.indymedia.org/pl/2004/03/4231.shtml

Ce qui est évident est que les flics vont fermer la circulation des voitures
dans tout le centre ville :) - uniquement les résidents pourront utiliser
leurs automobiles dans la zone une (Rzeczp) = zone deux (Newsweek) - une
zone écologique temporaire grace aux autorités paranoiaques.

Zone zéro (Newsweek)
- le Palais de la science et de la culture lui-même et les hôtels à cinq
étoiles comme le Marriott
- interdit complêtement à moins que tu aies une carte d'autorisation

Zone zéro (Rzeczp) = Zone une (Newsweek)
- le parking autour du Palais
- interdit aux voitures et aux pietons pendant la duration du sommet

Zone une (Rzeczp) = Zone deux (Newsweek)
- à partir de la Vistule (Rzeczp) ou de la rue Krakowskie Przedmieście (Newsweek), jusqu'aux rues Solidarności, Towarowa, et vers le sud jusqu'au
Koszykowa, Piękna et Górnośląska (Rzeczp) ou seulement jusqu'au Jerozolimskie (Newsweek) et finalement jusqu'à la rivière ou Krak Przedm.
- interdit aux voitures pendant les heures du sommet, ouvert aux pietons « sans contrainte ». (Le croire si tu crois que Chirac est honnête.)


Uzupełnienia i sprostowania:
Wszystkie teksty zawarte na witrynie polskich Indymediów mogą być przedrukowywane w celach niekomercyjnych (za podaniem źródła), chyba że autor zastrzegł sobie prawa autorskie. Wyrażone w nich opinie należą wyłącznie do ich autorów i zespół Indymediów nie ponosi za nie odpowiedzialnosci. Zasady pracy redakcji IMC opisane są w polityce redakcyjnej.